Over mij

Kinderen uitdagen om nieuwe dingen te leren is mijn passie. Daarbij zit mijn kracht in het begeleiden van kinderen die vastlopen met rekenen, spelling en begrijpend lezen. En ook in het uitdagen van plusleerlingen.

Ik vind het belangrijk om te werken met/aan de intrinsieke motivatie tot leren die elk kind heeft. Wanneer kinderen met plezier leren, dan is mijn missie geslaagd.

Na een universitaire taalkunde opleiding ben ik in 2001 overgestapt naar het onderwijs. Ik heb op verschillende scholen gewerkt, het meest in de middenbouw. Naast groepsleerkracht heb ik ervaring als bouwcoördinator. Ook heb ik de opleiding tot rekencoördinator gevolgd en heb ik een plusklas opgezet en lesgegeven. Ik heb naast mijn werk als leerkracht een opleiding tot opvoedcoach gevolgd.

Sinds augustus 2019 begeleid ik op diverse scholen kinderen die extra instructie nodig hebben. Meestal in het kader van een onderwijsarrangement. De meeste leerlingen die ik begeleid hebben extra ondersteuning nodig bij rekenen, maar daarnaast vaak ook bij andere onderwerpen, zoals lezen, spelling en begrijpend lezen.