Over mij

Kinderen uitdagen om nieuwe dingen te leren is mijn passie. Daarbij zit mijn kracht in het begeleiden van kinderen die vastlopen met rekenen alsook in het uitdagen van plusleerlingen.

Ik vind het belangrijk om te werken met/aan de intrinsieke motivatie tot leren die elk kind heeft. Een van de mooiste dingen die een kind tegen mij heeft gezegd was ‘juf, rekenen is eigenlijk heel erg leuk’.

Na een universitaire taalkunde opleiding ben ik in 2001 overgestapt naar het onderwijs. Ik heb op verschillende scholen gewerkt, het meest in de middenbouw. Naast groepsleerkracht heb ik ervaring als bouwcoördinator. Ook heb ik de opleiding tot rekencoördinator gevolgd en heb ik een plusklas opgezet en lesgegeven. Daarnaast heb ik kinderen individueel begeleid in een RT setting binnen school. Ik heb naast mijn werk als leerkracht een opleiding tot opvoedcoach gevolgd.