Privacy

Leren met Corina neemt de privacy van haar leerlingen zeer serieus. Leren met Corina zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Indien de begeleiding op school plaatsvindt in het kader van een onderwijsarrangement, dan wordt informatie over de leerling alleen gedeeld met school en de ouders. In alle andere gevallen wordt informatie over leerlingen alleen gedeeld met derden na expliciete toestemming van de ouders.

Wilt u meer weten over hoe ik omga met de privacy van uw kind, neem dan contact op via info@lerenmetcorina.nl