Blog

Sinds het begin van dit schooljaar mag ik een aantal kinderen individueel begeleiden om zo de school in staat te stellen ook voor deze kinderen passend onderwijs te bieden. Een van deze kinderen is een slim jongetje uit groep 3. In de groep heeft hij het moeilijk. Zijn gedrag sturen is lastig, zowel voor de juffen als voor hemzelf. Zes weken heb ik nu met hem mogen werken. Wat een voorrecht. Samen met de leerkracht zijn we gaan kijken naar een verrijking van het onderwijsaanbod in de groep. Met pictogrammen maken we voor hem een duidelijke structuur. Als ik individueel met hem werk kijk ik wat hij aan kan qua leerstof en werken we aan zijn gedrag door eenvoudige speelse activiteiten. We spelen spelletjes waarbij hij mag leren zich aan de spelregels te houden en die tegelijkertijd cognitief uitdagend zijn, zoals SET! of Game of Trains. We maken samen spiegeltekeningen waarbij hij mag leren om mij te volgen. Wat een opgave voor dit kind. Want hij heeft zelf zoveel mooie ideeën. Elke willekeurige lijn die ik zet geeft hij betekenis (“Dit is een staart, juf”). En soms mag hij ervaren hoe het is als ik hem volg. Dan tekent hij steevast een voertuig. Gaandeweg zie ik hem opener worden. Hij kijkt me nu regelmatig echt aan. Hij kan nog steeds hevig gefrustreerd zijn als iets niet gaat zoals hij dat graag zou willen. Hij heeft nog steeds moeite met het volgen van de groepsregels. Maar ook zag ik hem afgelopen week, elke keer als ik door het raam van het lokaal keek, aan het werk. Hij deed mee met de kring. Op het plein zie ik hem samen met een ander kind op de glijbaan. Hij heeft twee superjuffen die elke dag weer zoeken naar de juiste toon om hem aan te spreken. Corrigerend en bemoedigend tegelijk. Met veel geduld en respect voor zijn eigenheid. En dat heeft hij nodig. Het schooljaar is nog geen 7 weken oud. Wat een stappen hebben we samen al gezet. Ik mag nog een periode met dit kind en deze juffen samenwerken om ervoor te zorgen dat hij het maatwerk krijgt qua onderwijs dat hij nodig heeft. Nog meer compacten en verrijken van de leerstof en samen met de juffen de finetuning zoeken in het omgaan met zijn eigenaardigheden. Ik heb er heel veel zin in.